EXCEL İle Veri Analizi ve İleri EXCEL Uygulamaları | Etkin Bilgi Yönetimi | ERP Projeleri | İleri Seviye Excel | Makro Eğitimleri

EXCEL İle Veri Analizi ve İleri EXCEL Uygulamaları

Özet

Yoğun olarak EXCEL kullanan ve derinlemesine bilgiye , pratik yöntemlere ihtiyaç duyan kullanıcılar için 2 gün süreli EXCEL eğitimi

Katılımcı Profili

 • Veri analizi yapması gereken orta-üst seviye yönetim birimleri
 • MRP-ERP uygulamalarından veri çekerek analizler hazırlayan karar-destek personelleri
 • Herhangi bir işletme fonksiyonu hakkında Excel’de bir yönetim-takip sistemi kurması , sürdürmesi gereken kullanıcılar
 • Excel’de büyük dosyalar , linkler , karmaşık yapı gibi nedenlerle bilgi takip sorunları yaşayan kullanıcılar
 • Kullanım pratikliğini geliştirmek isteyen kullanıcılar
 • EXCEL ürününün sağladığı becerileri ( formüller , grafikler , veri analizi araçları ve diğer detaylar ) kapsamlı biçimde derinlemesine öğrenmek isteyen tüm kullanıcılar

Amaç ve Faydalar

Program daha önce organize bir eğitim almamış tüm kullanıcılar için ;

 • EXCEL sayfa ve kitaplarının veri analizini kolaylaştıracak şekilde nasıl organize edilmesi gerektiği hakkında uygulamalı becerileri
 • Ürünün doğru kullanımı hakkında pratik metod ve uygulamaların neler olduğu hakkında uygulamalı becerileri
 • Ürünün veri analizi araçları hakkında uygulamalı becerileri geliştirmeyi amaçlar.

Program sonunda ;

 • Tüm katılımcılar EXCEL konusunda kapsamlı ve derinlemesine uygulamaya dayalı bilgi sahibi olurlar.
 • Eğitimde doğru veri yönetimi ve analizi uygulamaları hakkında yapılan örneklerle veri analizi
 • Katılımcılar endüstri beklentilerinin gerektirdiği örneklerle tasarlanmış uygulamalı bir eğitimden geçerler.
 • Eğitim içeriği ile paralel bir eğitim notuna kavuşurlar.
 • Program sonrasında işletmelerinde geliştirecekleri uygulamalar konusunda uygulama örnekleri , e-posta ile uygulama desteği ve hatırlatma notları ile desteklenirler.
 • Program sonunda devamı yeterli olan (%60) katılımcılar katılım sertifikası almaya hak kazanırlar.

Program İçeriği

Bölüm 1 : EXCEL’de Pratik ve Hızlı Kullanım Becerileri

Excel’i Doğru Anlamak

 • Excel sayfalarının yapısı
 • Veri analizini zorlaştıran tablo yapıları ve çözüm önerileri
 • Hesaplamalarda sıklıkla yapılan hatalar ve çözüm önerileri
 • Basit formüllerde gizli kolaylıklar

Excel Sayfalarında Klavye ve Fareyi Doğru Kullanarak Çalışma Hızını Arttırma

 • Farenin hücre üzerinde üç farklı durumu
 • Fare hareketleri ile tablo üzerinde hareket, işlem ve uygulamalar
 • Sürükle bırak hareketlerinin shift , ctrl ve alt tuşu ile kullanımı
 • Klavye kısa yol tuşları ile tablo üzerinde hareket, işlem ve uygulamalar

Formüller ve Formül İçeren Hücreler Üzerinde Çalışma

 • Formülleri kopyalama ve taşıma
 • Referans sabitleme , kuralları ve en çok yaşanan hatalar
 • Referansları , hücre aralıklarını isimlendirme
 • İsimleri formüllerde kullanma , faydaları , uygulama alanları
 • Başka sayfalardaki yada başka kitaplardaki hücreleri referans alma.
 • Yoğun hesaplamalar , sayfa geçişleri , linkler  içeren dosyalarda formülleri yönetme
 • Çok sayıda formülün içinde formül referanslarını ( bir yerden veri çeken tüm formülleri başka yerden veri çeker hale getirme ) kolayca değiştirme
 • Hedef Ara ( Goal Seek) aracı ile formüllerin sonuçlarını kontrol etmek için girdi değerlerini değiştirme
 • Formül Denetleme aracı ile formülleri etkileyen hücreleri görme (Formula Auditing)
 • Bir değerin etkilediği formülleri görme

Bölüm 2    : Tablo oluşturma , Fonksiyon ve Hesaplamalarda Etkinlik

Tabloların Etkinliği

 • Sıkça yapılan veri izleme hataları , doğru tabloların  veri analizine katkıları
 • Yazdırmak için değil , veri analizi ve konsolidasyon için hazırlanmış tablolar
 • Tabloların satır ve sütun boyutu , matris nasıl kullanılmalı.?.
 • Bir veri grubunu kaç sayfaya , kaç kitaba nasıl bölmeliyiz.?. Her yeni sayfanın , her yeni kitabın veri analizi ve konsolidasyonuna etkileri
 • Optimum sayfa ve kitap kullanımı. Çalışma alanı yaratma

Hesaplamada Bir Adım İleri : Excel’de Fonksiyonlar ve Kullanımları

 • Fonksiyonların tanımı, kullanım alanı ve kategorileri
 • Fonksiyon kalıpları ve parametreler
 • Fonksiyon sihirbazını kullanma
 • Temel Matematiksel Fonksiyonlar
 • Mantıksal Sınamalar ve Eğer Fonksiyonu
 • İç İçe Eğer Kullanımı
 • Koşullar ve koşulları birleştirme
 • Metinsel fonksiyonlar
 • Tarihleri işleme ve tarihsel fonksiyonlar
 • Veri tabanı fonksiyonları ile özetleme :  Dsum , Dcount ve diğerleri
 • Arama ve Başvuru fonksiyonları Vlookup , Hlookup , Match ve diğerleri
 • Fonksiyonları ve formülleri değerlendirme
 • Hataları bulma ve izleme
 • Çözücü ( Solver ) aracı ile kısıtlara göre çözümler üretme

Basit Araçlar , Güçlü Sonuçlar

 • Özel yapıştır komutu ile yapabilecekleriniz
 • Gelişmiş adlandırma teknikleri
 • Dinamik adlar tanımlama
 • Doldurma kutucuğunu farklı kullanmak
 • Serilerin kullanımı , seri tanımlama
 • Koşullu biçimlendirme
 • Form denetimlerini kullanmak ve hücrelerle ilişkilendirmek
 • Senaryolar ve kullanımı
 • Kaydır , Satır , Sütun , Dolaylı , Adres , Hücre fonksiyonları ile gelişmiş uygulamalar
 • Pencere menüsünün kullanımı , aynı anda iki sayfayı görüntülemek , aynı anda iki kitabı görüntülemek , sayfanın farklı yerleri ile aynı anda çalışmak

Bölüm 3    : Veri Analizi , Raporlama ve Sorun Çözme Becerileri

Listelerle Çalışma

 • Listelerin veri özellikleri
 • Süzme
 • Sıralama
 • Alt Toplamlar
 • Alt toplamlar ile veri analizi
 • Gruplama ve seviyelendirme seçenekleri

Özet Tablo İle Veri Analizi

 • Özet tablo aracı, sık yapılan hatalar, çözüm önerileri
 • Alanlar , alanlara göre özetleme
 • Özet tablo araç çubuğunun kullanımı
 • Özet tablo ile miktar ve oran analizleri , satı , sütun dağılımları , kümülatif toplamlar , genel dağılımlar
 • Özet tablo ile zaman analizleri , yüzde değişimler , değişim miktarları , geçen yıl-bu yıl kıyaslamaları
 • Özet tabloların özet grafikleri
 • Özet tabloda çoklu birleştirme aralıkları ile veri analizi

Birlikte Çalışma ve Dışarıdan Veri Alma

 • Birleştir komutu ile konsolidasyon
 • Çalışma kitaplarını paylaştırma
 • Çalışma kitaplarını , sayfaları , hücreleri koruma
 • Hücreye girilen bilgileri doğrulama , veri giriş kuralları oluşturma
 • Başka kaynaklardan veri alma, sorgular oluşturma ve MS-QUERY
 • Dosya açma ve veri alma sihirbazını kullanma

Excel Grafikleri

 • Grafik sihirbazının kullanımı
 • Genel grafik türleri ve kullanımları
 • Grafiklerde sıkça yapılan hatalar
 • Grafik örneklemeleri
 • Grafik türlerine göre veri gösterimleri, amaca uygun grafik türünü seçmek

Erp Projeleri | İleri Seviye Kullanıcı Eğitimleri | İleri Düzey Excel Eğitimleri | Google Sitemap | Google Search